top of page

Triển lãm Midnight in the Mangroves

Hạng mục CARA thực hiện

Năm hoàn thành

2022

Đơn vị thiết kế

Nhiếp ảnh gia và kiến trúc sư cảnh quanh: Chiron Dương (Đạt Dương)

Cung cấp, lắp đặt đèn kiến trúc.

Hình ảnh dự án

bottom of page