top of page

ĐỘI NGŨ CỦA CHÚNG TÔI

Với hơn 100 nhân viên

Luôn tận tâm và cống hiến

20% nhân viên

Làm việc trên 20 năm

40% nhân viên

Làm việc trên 10 - 15 năm

bcad5c65a421707f2930.jpg
bottom of page