top of page

Chính sách bảo mật

I. Tổng quan
CARA cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin. Tài liệu này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

 

II. Thông tin cá nhân thu thập
1. Loại thông tin
Chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin sau đây:
- Thông tin cá nhân (tên, địa chỉ email, số điện thoại, v.v.).
- Thông tin đăng nhập và sử dụng (tên đăng nhập, mật khẩu, v.v.).
- Thông tin thiết bị và truy cập (địa chỉ IP, loại trình duyệt, v.v.).
- Thông tin giao dịch (nếu áp dụng).

2. Mục đích thu thập
Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân để:
- Quản lý tài khoản của bạn.
- Cung cấp dịch vụ và hỗ trợ.
- Tùy chỉnh trải nghiệm của bạn.
- Phân tích và cải thiện dịch vụ của chúng tôi.
- Tuân thủ các quy định pháp luật.

 

III. Chia sẻ thông tin
Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba trừ khi có sự đồng ý của bạn hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

IV. Bảo mật thông tin
Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn bằng các biện pháp an ninh thích hợp.

V. Quyền của bạn
Bạn có quyền yêu cầu truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn. Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

VI. Thay đổi chính sách
Chúng tôi có thể thay đổi chính sách bảo mật này và sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào.

VII. Liên hệ
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản ánh nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ:

  • Công ty TNHH Giải pháp chiều sáng CARA

  • Địa chỉ: 12-13, Đường N1, Khu Thương mại Nam, KCX Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Q.7, TP. HCM

  • Điện thoại: 028 3833 3335

  • Email: lighting@cara.com.vn

bottom of page