top of page

Triển lãm Mộng bình thường

Hạng mục CARA thực hiện

Năm hoàn thành

2020

Đơn vị thiết kế

Nhà thiết kế Thủy Nguyễn

Cung cấp, lắp đặt đèn kiến trúc.

Hình ảnh dự án

bottom of page