top of page

Triển lãm Không có gì ở đằng sau, Eva

Hạng mục CARA thực hiện

Năm hoàn thành

2020

Đơn vị thiết kế

Họa sĩ Bùi Thanh Tâm

Cung cấp, lắp đặt đèn kiến trúc.

Hình ảnh dự án

bottom of page