top of page

The Lapis Hotel - Hà Nội

Năm hoàn thành

2017

Hạng mục CARA thực hiện

- Cung cấp đèn trang trí và đèn kiến trúc.

- Cung cấp giải pháp và lắp đặt đèn chiếu sáng mặt tiền.

Đơn vị thiết kế nội thất

TDI Joint Stock Company

Hình ảnh dự án

bottom of page