top of page

Mai House Saigon Hotel

Năm hoàn thành

2018

Hạng mục CARA thực hiện

Cung cấp, chế tác và lắp đặt đèn trang trí theo thiết kế.

Đơn vị phát triển dự án

ARECO REALTY CO.,LTD

Hình ảnh dự án

bottom of page