top of page

Lotte Hotel - Hà Nội

Năm hoàn thành

2014

Hạng mục CARA thực hiện

- Chế tác, cung cấp và lắp đặt đèn trang trí theo thiết kế.

Đơn vị thiết kế nội thất

Wilson Asscociates (Singapore)
Hirsch Bedner Associates (HBA - USA)

Hình ảnh dự án

bottom of page