top of page

La Sinfonia Del Rey Hotel & Spa

Năm hoàn thành

2019

Hạng mục CARA thực hiện

- Cung cấp, lắp đặt đèn trang trí và đèn kiến trúc.

- Chế tác đèn trang trí theo thiết kế.

Hình ảnh dự án

bottom of page