top of page

JW Marriot Hotel - Hà Nội

Năm hoàn thành

2013

Hạng mục CARA thực hiện

Cung cấp và lắp đặt đèn kiến trúc

Hình ảnh dự án

bottom of page