top of page

Intercontinental Sun Peninsula Resort - Đà Nẵng

Năm hoàn thành

2012

Hạng mục CARA thực hiện

- Chế tác, cung cấp và lắp đặt đèn trang trí theo thiết kế.

- Cung cấp và lắp đặt đèn kiến trúc.

Hình ảnh dự án

bottom of page