top of page

Fleur De Lys Hotel - Quy Nhơn

Năm hoàn thành

2020

Hạng mục CARA thực hiện

Cung cấp giải pháp chiếu sáng mặt tiền.

Hình ảnh dự án

bottom of page