top of page

Coral Adventure - Coral Expiditions (Úc)

Năm hoàn thành

2019

Hạng mục CARA thực hiện

Cung cấp, chế tác và lắp đặt đèn trang trí theo thiết kế.

Đơn vị thiết kế nội thất

Arkhefield (Australia)

Hình ảnh dự án

bottom of page