top of page

Saigon Tower - TP.HCM, Việt Nam

Năm hoàn thành

2009

Hạng mục CARA thực hiện

Cung cấp giải pháp chiếu sáng mặt tiền.

Hình ảnh dự án

bottom of page