top of page

Triển lãm Sự sống

Hạng mục CARA thực hiện

Năm hoàn thành

04/2023

Đơn vị thiết kế

- Khởi xướng: PDA & Partners (PDA)
-Đồng hành và bảo trợ bởi: Liên hiệp các hội Unesco Việt Nam

Cung cấp, lắp đặt đèn kiến trúc.

Hình ảnh dự án

bottom of page