top of page

Triển lãm Hồn xưa bến lạ

Hạng mục CARA thực hiện

Năm hoàn thành

07/2022

Đơn vị thiết kế

- Tổ chức bởi Sotheby's
- Giám tuyển: Sotheby's và Ace Lê

Cung cấp, lắp đặt đèn kiến trúc.

Hình ảnh dự án

bottom of page