top of page

Triển lãm FairyTale Garden

Hạng mục CARA thực hiện

Năm hoàn thành

2023

Đơn vị thiết kế

Họa sĩ Nguyễn Hoàng Ngân

Cung cấp, lắp đặt đèn kiến trúc.

Hình ảnh dự án

bottom of page