top of page

Không gian lưu niệm Lê Bá Đảng

Hạng mục CARA thực hiện

Năm hoàn thành

2022

Cung cấp, lắp đặt đèn kiến trúc.

Hình ảnh dự án

bottom of page