top of page

The Best Western Premier Indochine Palace - Huế

Năm hoàn thành

2009

Hạng mục CARA thực hiện

- Cung cấp, lắp đặt đèn trang trí.

- Chế tác đèn trang trí theo thiết kế.

Đơn vị thiết kế nội thất

Environment Design Consultant (EDC - Malaysia)

Hình ảnh dự án

bottom of page