top of page

Banyan Tree Huế

Năm hoàn thành

2013

Hạng mục CARA thực hiện

Cung cấp đèn kiến trúc

Hình ảnh dự án

bottom of page