top of page

Aqua Mekong

Năm hoàn thành

2014

Hạng mục CARA thực hiện

- Cung cấp đèn kiến trúc.

Đơn vị thiết kế nội thất

Noor Design (Việt Nam)

Hình ảnh dự án

bottom of page