top of page

Chiếu sáng cảnh quan

Đối với chúng tôi, chiếu sáng cảnh quan (Landscape lighting) là công việc như trang điểm cô dâu. Không thể chỉ bố trí đèn trên bản vẽ mà phải xem xét thực tế từng cây một, mỗi cây có một vẽ đẹp khác nhau, thích hợp với cách chiếu sáng khác nhau. Chúng tôi không chỉ đơn giản lấy đèn rọi vào cây, mà còn phải cân nhắc màu ánh sáng, độ trung thực màu, góc chiếu, công suất, giảm chói... bởi vì có cây thân đẹp, có cây lá đẹp, có cây lớn nhanh, có cây lớn chậm... Ngoài ra, với chiếu sáng cảnh quan chúng ta không chỉ chiếu sáng một lần mà phải cân chỉnh mỗi khi cây thay đổi.

Làm nghề trang điểm công phu nhưng khá thú vị, trang điểm xong có quyền ngắm “người đẹp” cùng với chủ nhà.bottom of page