top of page

Tandoor Restaurant - TP.HCM

Năm hoàn thành

2015

Hạng mục CARA thực hiện

Cung cấp đèn kiến trúc.

Hình ảnh dự án

bottom of page