top of page

2 Lam Son Bar - Park Hyatt Saigon

Năm hoàn thành

2010

Đơn vị thiết kế

Super Potato (Nhật Bản)

Hạng mục CARA thực hiện

- Cung cấp đèn trang trí và đèn kiến trúc.

- Chế tác đèn trang trí theo thiết kế.

Hình ảnh dự án

bottom of page