top of page

Tượng Đức thánh Trần Hưng Đạo - TP.HCM, Việt Nam

Năm hoàn thành

2022

Hạng mục CARA thực hiện

Cung cấp giải pháp chiếu sáng.

Hình ảnh dự án

bottom of page