top of page

Sun Wah Tower - TP.HCM, Việt Nam

Năm hoàn thành

2010
Nâng cấp lần 1: 2018

Hạng mục CARA thực hiện

Cung cấp giải pháp chiếu sáng mặt tiền.

Hình ảnh dự án

bottom of page