top of page

Saigon Paragon - TP.HCM, Việt Nam

Năm hoàn thành

2008

Đơn vị thiết kế:

Katsuki Design - Kiến trúc sư

Hạng mục CARA thực hiện

- Chế tác đèn trang trí theo thiết kế.

- Cung cấp giải pháp chiếu sáng mặt tiền.

Hình ảnh dự án

bottom of page