top of page

Sacombank Head Office - TP.HCM, Việt Nam

Năm hoàn thành

2008

Hạng mục CARA thực hiện

- Cung cấp, lắp đặt đèn trang trí và đèn kiến trúc.

- Cung cấp giải pháp chiếu sáng mặt tiền.

Hình ảnh dự án

bottom of page