top of page

Liberty Central Hotel - Nha Trang, Việt Nam

Năm hoàn thành

2015

Hạng mục CARA thực hiện

Cung cấp giải pháp chiếu sáng mặt tiền.

Hình ảnh dự án

bottom of page