top of page

Ga tàu thủy Bạch Đằng

Năm hoàn thành

2017

Hạng mục CARA thực hiện

Cung cấp giải pháp chiếu sáng cảnh quan

Hình ảnh dự án

bottom of page