top of page

British Council - TP.HCM, Việt Nam

Hạng mục CARA thực hiện

Năm hoàn thành

2018

Đơn vị thiết kế

BHA Studio - Tư vấn thiết kế

Cung cấp đèn kiến trúc

Hình ảnh dự án

bottom of page