top of page

CHIA SẺ KINH NGHIỆM & KIẾN THỨC

CHIẾU SÁNG CƠ BẢN

Độ trung thực của màu sắc
Rf

Rf: (Fidelity index):  Là độ trung thực màu sắc của 1 nguồn sáng so với nguồn sáng chuẩn ở cùng nhiệt độ màu (tương tự như CRI). Rf là giá trị tính toán trung bình của 99 mẫu màu CES so với ánh sáng chuẩn. Các giá trị nằm trong khoảng từ 0~100

Chất lượng nguồn sáng
TM30

TM-30 là một phương pháp để đánh giá chất lượng của nguồn sáng. TM-30 sử dụng 99 mẫu màu từ CES01-CES99 để tính toán giá trị trung bình, trong khi CRI chỉ sử dụng 08 mẫu màu.

TM-30 bao gồm Rf (Fidelity index) và Rg (Gamut index)    

Độ bão hòa của màu sắc
Rg

Rg: (Gamut index): Là độ thể hiện mức độ bão hòa màu sắc của 1 nguồn sáng so với nguồn sáng chuẩn ở cùng nhiệt độ màu (màu bão hòa hay kém bão hòa hơn).  Giá trị có thể >100

TRẢI NGHIỆM KHÁC BIỆT VỚI LIGHT LAB

Đến với Showroom Cara để trải nghiệm Light Lab và cảm nhận nội thất, con người khi sống trong không gian với ánh sáng trung thực sẽ như thế nào.

bottom of page