top of page

Tuần lễ Thơ - Thiền Việt Nam tại Huế

Hạng mục CARA thực hiện

Năm hoàn thành

03/2023

Đơn vị thiết kế

Tổ chức: Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán, Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế và nhóm nghiên cứu Văn hóa Tâm Việt

Cung cấp, lắp đặt đèn kiến trúc.

Hình ảnh dự án

bottom of page