top of page

Triển lãm Midnight in the Mangroves

Hạng mục CARA thực hiện

Năm hoàn thành

04/2022

Đơn vị thiết kế

Nhiếp ảnh gia và kiến trúc sư cảnh quanh: Chiron Dương (Đạt Dương)

Cung cấp, lắp đặt đèn kiến trúc.

Hình ảnh dự án

bottom of page