top of page

Triển lãm Mộng bình thường

Hạng mục CARA thực hiện

Năm hoàn thành

11/2020

Đơn vị thiết kế

Nhà thiết kế Thủy Nguyễn

Cung cấp, lắp đặt đèn kiến trúc.

Hình ảnh dự án

bottom of page