top of page

Triển lãm Không có gì ở đằng sau, Eva

Hạng mục CARA thực hiện

Năm hoàn thành

10/2020

Đơn vị thiết kế

Họa sĩ Bùi Thanh Tâm

Cung cấp, lắp đặt đèn kiến trúc.

Hình ảnh dự án

bottom of page