top of page

Triển lãm FairyTale Garden

Hạng mục CARA thực hiện

Năm hoàn thành

01/2023

Đơn vị thiết kế

Họa sĩ Nguyễn Hoàng Ngân

Cung cấp, lắp đặt đèn kiến trúc.

Hình ảnh dự án

bottom of page