top of page

Show diễn thời trang SR Celebrating Local Pride 2022

Hạng mục CARA thực hiện

Năm hoàn thành

10/2022

Cung cấp, lắp đặt đèn trang trí và đèn kiến trúc.

Hình ảnh dự án

bottom of page