top of page

Không gian lưu niệm Lê Bá Đảng

Hạng mục CARA thực hiện

Năm hoàn thành

07/2022

Chiếu sáng cho 70% các tác phẩm của Lê Bá Đảng được trưng bày tại không gian lưu niệm

Hình ảnh dự án

bottom of page