top of page

The Florist - TP.HCM, Việt Nam

Hạng mục CARA thực hiện

Năm hoàn thành

2015

Đơn vị thiết kế nội thất

Julien Smith

Cung cấp, lắp đặt đèn trang trí và đèn kiến trúc.

Hình ảnh dự án

bottom of page