top of page

Takashimaya - TP.HCM, Việt Nam

Hạng mục CARA thực hiện

Năm hoàn thành

2016

- Cung cấp đèn kiến trúc.

- Chế tác đèn trang trí theo thiết kế.

Hình ảnh dự án

bottom of page