top of page

Skechers (Hà Nội, Vincom Lê Thánh Tôn, Vivo City)

Hạng mục CARA thực hiện

Năm hoàn thành

TBC

Cung cấp đèn kiến trúc.

Hình ảnh dự án

bottom of page