top of page

Showroom Lixil - TP.HCM, Việt Nam

Hạng mục CARA thực hiện

Năm hoàn thành

2018

Đơn vị thiết kế nội thất

NQH Architects

Cung cấp và lắp đặt đèn kiến trúc.

Hình ảnh dự án

bottom of page