top of page

OVS (Hà Nội, Tân Phú)

Hạng mục CARA thực hiện

Năm hoàn thành

TBC

Cung cấp và lắp đặt đèn kiến trúc.

Hình ảnh dự án

bottom of page