top of page

Nerdy Vivo City - TP.HCM, Việt Nam

Hạng mục CARA thực hiện

Năm hoàn thành

2023

Cung cấp và lắp đặt đèn kiến trúc.

Hình ảnh dự án

bottom of page