top of page

LUSH (Vincom Đồng Khởi, Lotte Mall Hà Nội)

Hạng mục CARA thực hiện

Năm hoàn thành

2023

Cung cấp, lắp đặt đèn trang trí và đèn kiến trúc.

Hình ảnh dự án

bottom of page