top of page

Landmark 81 - TP.HCM, Việt Nam

Hạng mục CARA thực hiện

Năm hoàn thành

2018

Đơn vị thiết kế nội thất

HALO Interiors & Architecture

Chế tác và lắp đặt đèn trần LED trang trí theo thiết kế.

Hình ảnh dự án

bottom of page