top of page

Công Trí Flagship Store - TP.HCM, Việt Nam

Hạng mục CARA thực hiện

Năm hoàn thành

2021

Cung cấp, lắp đặt đèn trang trí và đèn kiến trúc.

Hình ảnh dự án

bottom of page