top of page

Sushi Hokkaido Sachi - Saigon Centre

Năm hoàn thành

2021

Đơn vị thiết kế

07 Beach (Nhật Bản)

Hạng mục CARA thực hiện

Cung cấp giải pháp chiếu sáng.

Hình ảnh dự án

bottom of page