top of page

MAROU THE LOOP IPH, Cầu Giấy - Hà Nội, Việt Nam

Năm hoàn thành

2023

Hạng mục CARA thực hiện

Cung cấp giải pháp chiếu sáng.

Hình ảnh dự án

bottom of page